Avdelning Satelliten

Välkommen till oss på avdelning Satelliten

Vi håller till i Tillberga förskola och vänder oss till barn i åldern 2-3 år.

Aktuellt

Kontaktuppgifter

Helén, Ann-Katrin, Linda och Eva
Tel: 021-816544, 073-024 68 71
barngrupp7@tillbergags.nu