Styrelse

Styrelsen inom Tillberga Grannskapsservice består av Tillbergabor och representerar ett tvärsnitt av olika målgrupper bland brukarna i Tillberga.

Styrelsen väljs på Föreningsstämman där alla medlemmar är välkomna för att ta del av föreningens resultat, välja sin styrelse och göra sin röst hörd.

Ordförande

Namn - Stig Nordin

E-post - stig.nordin@remasawco.se

Telefon - 070-3282180

Vice ordförande

Namn - Janet Engstedt

E-post -

Telefon -

Ledamot

Namn - Zandra Camber

E-post - zandracamber@hotmail.com

Telefon -

Ledamot

Namn - Åse Andersson

E-post - aseandersson@yahoo.se

Telefon - 070-5613629

 

Ledamot

Namn - Ted Nordin

E-post - ted.nordin@gmail.com

Telefon - 073-0235982

Ledamot

Namn - Erica Fritz Trangärd

E-post -

Telefon -

Ledamot

Namn - Fredrik Lundqvist

E-post -

Telefon -

Ledamot

Namn - Göran Karlsson

E-post - goran@kvistberga.se

Telefon - 070-569 24 44

Ledamot

Namn - Anna Nyblad

E-post -

Telefon -

Kontakta styrelsen

Nedladdningar