Mötesplats Parkgården

Mötesplatsen i centrala Tillberga

Mötesplatsen är belägen i Parkgården och är öppet för alla. På Mötesplatsen samlas vi för aktiviteter och social samvaro av olika slag som t.ex. musik och sångprogram, festarrangemang, olika temaprogram, promenader, motionsgymnastik, bingo och tipspromenader. Mötesplatsen planerar och genomför dagsutflykter till närbelägna resmål. Mötesplatsen bedriver ett nära samarbete med kyrkoförsamlingen på orten.
Målsättningen med verksamheten är att erbjuda en meningsfull och stimulerande vardag med betoning på den Goda vardagen

Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Samordnare Liz Lindgren

Tel: 021-816518

Mobil: 070-245 46 88

motesplats.parkgarden@tillbergags.nu

Öppettider

Måndag - fredag

8:00 - 16:00

 

Mötesplatsen har även öppet kvällar och helger vid speciella evenemang.

 

Mötesplatsen program