Hemtjänst

Hemtjänst med utgångspunkt från Tillberga.

Vi bedriver stöd och hjälp i det egna boendet för dig som är berättigad hjälp/insats enligt socialtjänstlagen.

Vårt geografiska ansvarsområde är Tillberga, Sevalla, Tortuna och Hökåsen.
Den personal som hjälper dig är utbildade undersköterskor.
Exempel på hjälp som du kan få är:
- hjälp med din personliga omvårdnad
- hjälp med de dagliga sysslorna i hemmet som t ex:
  städning
  hushållstvätt
  matlagning
  inköp
- ledsagning, t ex till mötesplats, vid läkarbesök mm

- social samvaro


Vårt hemtjänstkontor är beläget i Parkgården, Tillberga.

Kontakt

Verksamhetschef Kristina Hedman Lundgren

Tel: 021-816510

Mobil: 070-539 50 95

kristina.hedmanlundgren@tillbergags.nu

 

Samordnare Marina Leek
tel: 021 - 816515

mobil: 070-454 8612.
marina.leek@tillbergags.nu

 

Direkt Hemtjänst Tillberga
Tel: 021-816521

Mobil: 070-313 36 31

 

Direkt Hemtjänst Parkgården
tel: 021-816523

tel: 070-6424305

 

Direkt Hemtjänst Landsbygd
tel:021-816524

tel: 0703 - 23 36 35

Aktuellt

Välkommen att ta del av vår nya broschyr om Hemtjänsten i Tillberga

Läs hela inlägget »

Ansökan om hemtjänst

Ansökan sker genom:

Västerås Stads kontaktcenter