Dagverksamhet

Dagverksamheten bedrivs i lokaler i Parkgården. Dagverksamhet ger möjlighet för den enskilde att delta i vardagliga sysslor och aktiviteter i gemenskap med andra. Dagverksamheten är en behovsprövad insats som kan erhållas i förebyggande syfte och/eller som avlösning för anhöriga som vårdar en närstående.

Kontakt

Samordnare Agneta Larsson
Tel: 021-816518
Mobil: 070-2454688
motesplats.parkgarden@tillbergags.nu

Kontakta oss