Parkgårdens äldreboende

Äldreboendet är beläget i Tillberga och rymmer totalt 9 marklägenheter i storlek mellan 36 - 39 kvm. Gemensam altan finns i fastigheten. Samtliga lägenheter är utrustade med trygghetslarm. Vi erbjuder heldygnsomsorg vilket innebär att äldreboendet är bemannat av vårdpersonal under dygnets alla timmar. Under dagtid måndag - söndag tjänstgör sjuksköterska i verksamheten. Under kvälls/nattetid anlitas kommunens joursköterska. Ett nära samarbete bedrivs med läkare på Citypraktikens familjeläkarmottagning som är belägen i Parkgården.
I äldreboendet finns det gemensamma utrymmen för matlagning, måltider och samvaro. Regelbundet arrangeras aktiviteter av olika slag. Måltiderna serveras i gemensamma utrymmen..

Sommarbilder

loading...

Kontakt

Verksamheten
021-816520

Verksamhetschef Kristina Hedman Lundgren

Tel: 021-816510

Mobil: 070-539 50 95

kristina.hedmanlundgren@tillbergags.nu

Samordnare Marina Leek
Tel: 021-816515
Mobil: 070-4548612
marina.leek@tillbergags.nu

Ansökan om plats

Ansökan sker genom:

Västerås Stads kontaktcenter