Verksamhet för äldre och funktionsnedsatta

Servicehuset Parkgården är beläget i centrala Tillberga ca 10 km från Västerås centrum med adress, Kvistbergavägen 10.
Det finns totalt 9 lägenheter 1 r.o.k. alternativt 2 r.o.k. med tillhörande balkong. Alla lägenheter är handikappanpassade. Samtliga lägenheter är utrustade med trygghetslarm och personal finns tillgänglig dygnet runt. Servicehuset har egen sjuksköterska som ansvarar för de medicinska frågorna. När du bor på servicehus får du hemtjänstinsatser utifrån ditt behov och insatserna ges av vårdpersonal i Parkgården..
Servicehuset har ett eget fritidscenter och restaurang. Närhet till familjeläkarmottagning som är beläget i samma fastighet.

 

Parkgårdens ålderdomshem

Parkgården

Hemsida

Parkgårdens servicehus

Parkgården

Hemsida

Väntjänst

Parkgården

Hemsida

Hushållsnära tjänster

Parkgården

Hemsida

Hemtjänst

Parkgården

Hemsida

Gruppbostäder

Kvistbergavägens gruppbostad

Parkgården

Hemsida

Källbovägens gruppbostad

Källbovägen

Hemsida

Parkgårdens mötesplats

Parkgården

Hemsida

Dagverksamhet

Parkgården

Hemsida

Ansökan om platser

Ansökan sker genom:

Västerås Stads kontaktcenter