Teknik & idrott

I det goda grannskapet utgör idrottsanläggningar, lekplatser och parkmark viktiga mötesplatser.
Här möts människor med förväntningar om en god miljö som möjliggör gemenskap, rekreation och trivsel.
Föreningslivet har en given plats i de diskussioner som ligger till grund för hur idrottsanläggningarna nyttjas.
Vi ansvarar för drift och skötsel av parkmark, idrottsplats, motionsspår och simhall samt uthyrning av idrottsplats och sporthall.

 

 

Tillberga Sporthall

Tillberga Sporthall

Klintvägen 4

Hemsida

Hubbovallen

Hubbovallen

Stinsvägen 10

Hemsida

Tillbergabadet

Tillbergabadet

Klintvägen 4

Hemsida

Parkskötsel

Hubbovallen

Stinsvägen 10

Hemsida