Teknik & idrott

I det goda grannskapet utgör idrottsanläggningar, lekplatser och parkmark viktiga mötesplatser.
Här möts människor med förväntningar om en god miljö som möjliggör gemenskap, rekreation och trivsel.
Föreningslivet har en given plats i de diskussioner som ligger till grund för hur idrottsanläggningarna nyttjas.
Vi ansvarar för drift och skötsel av parkmark, idrottsplats, motionsspår och simhall samt uthyrning av idrottsplats och sporthall.

 

 

Tillberga Sporthall

Tillberga Sporthall

Hemsida

Hubbovallen

Tillberga IP, Hubbovallen

Hemsida

Tillbergabadet

Tillbergabadet

Hemsida

Parkskötsel

Hubbovallen

Hemsida