Avdelning Myrstacken

Fritidshemmens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan samt erbjuda barnen en meningsfull full fritid och stöd i utvecklingen.

Avdelning Myrstacken vänder sig till barn i årkurs 1 och har sin verksamhet i Tillbergaskolans lokaler.


Genom ett nära samarbete med småsyskonet Bikupan för barn i förskoleklassen och storasyskonet Rävlyan, som vänder sig till barn i åk. 2 - 3, kompletteras verksamheten fram till stängning 17:30. Frukost och mellanmål serveras i Tillbergaskolans matsal.

Närhet till idrottshall, bibliotek och badhus gör att vi har möjligheter att erbjuda barnen en stimulerande och utvecklande miljö.

Veckobrev

Dokument

Kontaktuppgifter

Caroline, Carina, Johanna B och Yvonne

Tel: 021-816561, 070-5738824

myrstacken@tillbergags.nu

Samordnare
Carina Burman
021-816561, 070-5738824