Tillberga fritidshem

Fritidshemmens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan samt erbjuda barnen en meningsfull full fritid och stöd i utvecklingen.

Tillberga fritidshem är beläget i Tillbergaskolan, i och i anslutning till klassrummen för år F-3. Fritidshemmet består av två avdelningar; Bikupan i markplan och Rävlyan på övervåningen. Bikupan öppnar för alla fritidshemsbarn klockan 06.30 och frukost serveras i skolmatsalen. Vid skoldagens slut öppnar även Rävlyan och mellanmål serveras i skolmatsalen. Efter 16.00 stänger Rävlyan, och kvarvarande barn och personal går till Bikupan som stänger klockan 17.30.

Vi erbjuder även jour från kl 6.00 och efter kl 17.30 vid behov och fritidshemsverksamhet på lovdagar för barn till föräldrar som arbetar.

Avdelning Bikupan

Avdelning Bikupan

Barn i Förskoleklass och årskurs 1 

Hemsida

Avdelning Rävlyan

Avdelning Rävlyan

Barn i Årskurs 2 - 3

Hemsida

Ansökan om plats på fritidshem

Information om hur du söker plats på fritidshem samt övrig information finner du på Västerås Stads hemsida.

Se länk nedan.

 

Västerås stad

Dokument

Vid olycksfall:

Fyll i nedanstående blankett som lämnas in på Tillberga Grannskapsservice kontor

Kvistbergavägen 10, 72233 Västerås

tel: 021-816500