Förskolan

På förskolorna i Tillberga arbetar vi åldersindelat för att på bästa sätt kunna erbjuda en verksamhet som är anpassad till barnens ålder och utveckling. Vi kan på så sätt tillgodose varje enskilt barns behov av stöd och stimulans.

Vårt pedagogiska arbete utgår ifrån en helhetssyn på barns utveckling och lärande, där trygghet, omsorg och fostran är avgörande för barnens utveckling. Vårt förhållningssätt utgår ifrån vår gemensamma värdegrund, ett gemensamt tänkande om hur vi ser på barnen och deras lärande samt hur vi förhåller oss till vår miljö och vårt material.

Utifrån vår verksamhetsidé har vi valt att låta oss inspireras av Reggio Emilias förhållningssätt, filosofi och människosyn.
 

Vi erbjuder verksamheter och miljöer, både inne och ute, som utgår ifrån barnens behov och intressen, är lustfyllda och spännande, erbjuder barnen att vara självständiga och, på många olika sätt, utvecklas i samspel med andra barn och vuxna i förskolan. Lek, nyfikenhet, utforskande och lust att lära utgör grunden för vår pedagogiska verksamhet.

Vi erbjuder förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Förskolans normala öppettider är 6.30-17.30, med möjlighet till jour från kl 6 och till kl 19.30 vid behov, efter särskild ansökan.

Ansökan om plats på förskola

Information om hur du söker plats på förskola samt övrig information finner du på Västerås Stads hemsida.

Se länk nedan.

 

Västerås stad

Veckans mat på förskolan

Här hittar du aktuella matsedlar för Tillberga förskola, samma matsedel gäller för alla avdelningar.

Blanketter

Vid olycksfall:

Fyll i nedanstående blankett som lämnas in på Tillberga Grannskapsservice kontor

Kvistbergavägen 10, 72233 Västerås

tel: 021-816500

Avdelning Vintergatan

Tillberga förskola, barn i åldern 5-6 år.

Hemsida

Avdelning Galaxen

Tillberga förskola, barn i åldern 5-6 år.

Hemsida

Avdelning Asteroiden

Tillberga förskola, barn i åldern 4-5 år.
Hemsida

Avdelning Meteoren

Tillberga förskola, barn i åldern 4-5 år.

Hemsida

Avdelning Kometen

Tillberga förskola,barn i åldern 3-4 år.

Hemsida

Avdelning Planeten

Tillberga förskola,barn i åldern 3-4 år

Hemsida

Avdelning Stjärnan

Tillberga förskola, barn i åldern 2-3 år.

Hemsida

Avdelning Satelliten

Tillberga förskola, barn i åldern 2-3 år.

Hemsida

Avdelning Solen

Tillberga förskola, barn i åldern 1-2 år.

Hemsida

Avdelning Månen

Tillberga förskola, barn i åldern 1-2 år.

Hemsida