Synpunkter och förbättringsförslag

Vi vill att alla Tillbergabor skall känna möjligheter till engagemang, delaktighet och känslan av att direkt kunna påverka sin omgivning.

Därför är dina åsikter viktiga för att utveckla verksamheter samt även utveckla orten i stort.

 

Ge oss gärna dina åsikter i bifogat formulär.

 

 

Kontakta oss