Föräldrarådet

För att känna äkta delaktighet krävs det möjlighet att kunna påverka.

Det erbjuder brukarråden, ett för vardera barnomsorg, bibliotek och kultur, verksamheterna för äldre och funktionsnedsatta samt föreningarna i Tillberga
Råden deltar i budgetarbetet, fattar ekonomiska beslut, bestämmer inriktningen på verksamheten och diskuterar, entusiasmerar, kanaliserar och informerar vidare.
I råden är brukarna i majoritet. Där finns också personalen representerad. Allt för att ett nära samarbete med hög grad av gemenskap ska kunna utvecklas.
Det är styrelsen för TGS som ser till att alla råd verkar för det gemensammas bästa. Övergripande mål är att arbetet ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen och leda till utvecklad verksamhet med god kvalitet, samt till fördjupad delaktighet för medlemmar och andra Tillbergabor.
På föreningsstämman väljer medlemmarna den lokala styrelsen och styrelseledamöterna finns representerade i råden.

Kontakta Föräldrarådet