Öppna förskolan

Du och ditt barn är välkomna till Öppna Förskolan i Medborgarhuset, Kvistbergavägen 10.

Här målar vuxna och barn tillsammans. Här målar vuxna och barn tillsammans.

Öppna Förskolan i Tillberga skall vara en mötesplats för människor i olika åldrar och genomsyras av en social samvaro, samt vara öppen för alla. Här ska vi skapa de bästa möjligheter till gemenskap och trygghet samt förståelse och respekt för varandras olikheter. Vi ska vara goda lyssnare och alltid ha tid för samtal. I en öppen förskola med pedagogisk inriktning har vi unika möjligheter att tillsammans med er och andra vuxna, skapa en positiv miljö för barnen.

I vår verksamhet stannar ni kvar med era barn. Här kan vi tillsammans ge barnen möjlighet att uttrycka sig genom sång, musik, rörelse, skapande m.m.

Under dagen ordnar vi tillsammans fika till självkostnadspris. Du kan även använda köket och värma mat till dig och ditt barn.

Välkommen!

Öppet:

Måndagar: 9-16
Onsdagar:8.30-15
Torsdagar:8.30-15

Pia


 

Aktuellt

Välkommen till Öppna Förskola i Tillberga..
I höst ska vi fortsätta att skapa i ateljén med pappersrullar och annat återvinningsmaterial, naturmaterial från skogen och annat kul.  Endast fantasin sätter gränser. Alla sorters pappersrör tas emot med varm hand. Lena från BVC besöker oss en dag  på förmiddagen varannan vecka.Onsdagarna riktar vi också oss till de allra yngsta, under året och har en babysång/rytmikstund. tillsammans. Torsdagar udda veckor badar vi tillsammans i Tillbergas badhus.  Babymassage  på eftermiddagen för er som är anmälda. För övrigt så är ni med era barn välkomna att leka, sjunga, måla, äta och sova. Ni får träffa flera vuxna i samma situation som kanske ni är i och byta erfarenheter och knyta kontakter.
Följ oss på face-book.2018 > 04

Måndag: STÄNGT! Valborgsmässoafton!
Tisdag: STÄNGT! 1:a maj!
Onsdag: Babyrytmik för våra yngsta kl. 10.30. Lena från Bvc kommer på bokade besök på förmiddagen.Öppet: 8.30-15
Torsdag: Sångstund kl. 10.30 Babymassage för er som är anmälda kl. 12.30. Öppet: 8.30-15.
Fredag: STÄNGT!
Välkomna!// Pia

Läs hela inlägget »

Måndag:  Obemannat idag.Välkomna! Öppet :9-16
Tisdag: STÄNGT!
Onsdag: Babyrytmik för våra yngsta (upp till krypåldern) Kl.10.30 Öppet: 8.30-15
Torsdag: Bad! Vi ses i bassängen i Tillberga badhus 9-11. Efteråt går vi som vill tillbaka till Öppna. 12.30 är det babymassage för er som är anmälda. Öppet: 8.30-15.
Fredag: STÄNGT!
Välkomna! // Pia

Läs hela inlägget »

Måndag: Vi sjunger tillsammans kl 10. Öppet: 9-16
Tisdag: STÄNGT!
Onsdag: Babyrytmik för våra yngsta kl 10. Lena från Citypraktikens BVC kommer på bokade besök på förmiddagen. Öppet: 8.30-15
Torsdag: Sångstund kl 10. Babymassage för er som är anmälda kl 12.30. Öppet: 8.30-15
Fredag: STÄNGT!

Välkomna!  //Pia

Läs hela inlägget »

Måndag: OBS! Obemannat idag pga sjukdom. Öppet: 9-16
Tisdag: STÄNGT!
Onsdag: Obemannat och ingen babyrytmik . Öppet: 8.30-15
Torsdag: Bad! Vi badar i Tillberga badhus 9-11. Vid 10 sjunger vi och bubblar. Vi som vill går tillbaka till Öppna förskolan efteråt. 12.30 är det babymassage för er som är anmälda. Öppet: 8.30-15
Fredag: STÄNGT!

Välkomna! //Pia

Läs hela inlägget »

2018 > 04

Måndag: STÄNGT! Valborgsmässoafton!
Tisdag: STÄNGT! 1:a maj!
Onsdag: Babyrytmik för våra yngsta kl. 10.30. Lena från Bvc kommer på bokade besök på förmiddagen.Öppet: 8.30-15
Torsdag: Sångstund kl. 10.30 Babymassage för er som är anmälda kl. 12.30. Öppet: 8.30-15.
Fredag: STÄNGT!
Välkomna!// Pia

Läs hela inlägget »

Måndag:  Obemannat idag.Välkomna! Öppet :9-16
Tisdag: STÄNGT!
Onsdag: Babyrytmik för våra yngsta (upp till krypåldern) Kl.10.30 Öppet: 8.30-15
Torsdag: Bad! Vi ses i bassängen i Tillberga badhus 9-11. Efteråt går vi som vill tillbaka till Öppna. 12.30 är det babymassage för er som är anmälda. Öppet: 8.30-15.
Fredag: STÄNGT!
Välkomna! // Pia

Läs hela inlägget »

Måndag: Vi sjunger tillsammans kl 10. Öppet: 9-16
Tisdag: STÄNGT!
Onsdag: Babyrytmik för våra yngsta kl 10. Lena från Citypraktikens BVC kommer på bokade besök på förmiddagen. Öppet: 8.30-15
Torsdag: Sångstund kl 10. Babymassage för er som är anmälda kl 12.30. Öppet: 8.30-15
Fredag: STÄNGT!

Välkomna!  //Pia

Läs hela inlägget »

Måndag: OBS! Obemannat idag pga sjukdom. Öppet: 9-16
Tisdag: STÄNGT!
Onsdag: Obemannat och ingen babyrytmik . Öppet: 8.30-15
Torsdag: Bad! Vi badar i Tillberga badhus 9-11. Vid 10 sjunger vi och bubblar. Vi som vill går tillbaka till Öppna förskolan efteråt. 12.30 är det babymassage för er som är anmälda. Öppet: 8.30-15
Fredag: STÄNGT!

Välkomna! //Pia

Läs hela inlägget »

Kontaktuppgifter

Pia Angebrand
Tel: 021-816535
Facebook: tillberga öppna förskola

oppnaforskolan@tillbergags.nu
 

Öppettider, ordinarie

Måndagar 09:00 - 16.00         (sångstund kl. 10:00)
Onsdagar  08.30 - 15.00   (babyrytmik 0-7 månader kl 10)
Torsdagar  08.30 - 15:00  
(jmn v. sångstund kl. 10:00,  ojmn v. badhuset 9.30-11),